Get Adobe Flash player

Philosophy in Science

Drukuj

 

"Filozofia w nauce" to typ refleksji filozoficznej uprawianej w ścisłym kontakcie z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Idee filozoficzne nieraz wpływały i nadal wpływają na powstawanie i ewolucję teorii naukowych, tradycyjne problemy filozoficzne są uwikłane w teorie empiryczne, a założenia nauki powinny stać się przedmiotem głębokiego namysłu. "Filozofię w nauce" odróżniać należy od filozofii nauki: ta druga patrzy na działania naukowców niejako "z lotu ptaka", ta pierwsza zaś wyrasta z praktyki naukowej. Koncepcję "filozofii w nauce" opracował i spopularyzował Michał Heller, kosmolog, fizyk i filozof, laureat Nagrody Templetona, a także fundator i dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jej podstawowe założenia przedstawił on w wydanym w 1986 roku artykule Jak możliwa jest filozofia w nauce?.

"Filozofia w nauce" u swych początków była przede wszystkim "filozofią w fizyce". Współcześnie obraz nauk fizycznych jest tak skomplikowany, że można by de facto mówić o "filozofii w kosmologii", "filozofii w mechanice kwantowej" czy też "filozofii w teorii względności". Nie można zapomnieć, że u podstaw nauk fizycznych leży matematyka, która sama w sobie stawia szereg pytań filozoficznych. Stąd też mówić trzeba koniecznie także o "filozofii w matematyce". Idea "filozofii w nauce" wykracza jednak dziś bardzo daleko poza zmatematyzowane nauki fizyczne. Nie bez przesady można powiedzieć, że jesteśmy aktualnie światkami rewolucji naukowej, jaka dokonuje się w naukach o człowieku, jego zachowaniu oraz mechanizmach poznawczych i umyśle. Nauki biologiczne dotykają coraz częściej tego, co filozofowie zwykli nazywać naturą ludzką. Nauki te są co najmniej równie bogate w treści filozoficzne, jak nauki fizyczne. Stąd też z powodzeniem mówić można o "filozofii w naukach biologicznych", a w szczególności o "filozofii w neuronauce", "filozofii w psychologii", "filozofii w teorii ewolucji" czy też, last but not least, "filozofii w genetyce".

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i przy wsparciu Fundacji Johna Templetona w ramach projektu The Limits of Scientific Explanation, mają przyjemność zaprosić Państwa na dwujęzyczne polsko-angielskie studia drugiego stopnia Philosophy in Science - Filozofia w nauce. Studia te trwają cztery semestry akademickie (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. O specyficznym charakterze tego kierunku na polskim rynku edukacyjnym decyduje to, że uczestnicy mają możliwość zapoznania się z różnymi odsłonami "filozofii w nauce" pod kierunkiem wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy. Studia bazują na najnowszej wiedzy z zakresu dyscyplin takich jak kosmologia, fizyka, matematyka, teoria ewolucji oraz neuronauka poznawcza, w połączeniu z refleksją filozoficzną w perspektywie analitycznej. Co więcej, przy tej okazji studenci nabywają szereg umiejętności praktycznych, od podniesienia kwalifikacji językowych począwszy (co potwierdzone może być dofinansowanym egzaminem na poziomie CPE), a skończywszy na umiejętnościach z zakresu zarządzania projektami naukowymi czy podstawach statystyki. Studenci objęci są profesjonalnym systemem tutorialu, co pozwala rozwijać ich indywidualne zainteresowania i zdolności. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji, proponowanymi kursami, profilami wykładowców oraz innymi informacjami, zawartymi w różnych kategoriach na niniejszej stronie.